vertaansa vailla oleva integrointikokemus 

osaamisalueet

VAIMO on syystä ylpeä tekemistään integroinneista, jotka on toteutettu hyödyntämällä taitavien järjestelmäarkkitehtiemme ja kehittäjiemme taitoja sekä yleisesti hyväksyttyjä parhaan käytännön mukaisia ohjeita.  Olemme varmoja siitä, että tiimimme vahva ERP-osaaminen on ollut määräävässä asemassa valtavan integrointikokemuksemme kartuttamisessa - emme ainoastaan tiedä, miten verkkokauppasi frontend-toimii (miten tilauksia saadaan), vaan tunnemme myös tilausten käsittelyyn, varastohallintaan, valmistukseen, maksamiseen ja kaikkeen muuhun liittyvät back office -toiminnot. 

Integroimme toiminnot yleensä seuraaviin johtaviin liiketoimintajärjestelmiin: ERP, OMS, WMS, POS, CRM ja PIM, maksujenvälitysjärjestelmä, sähköpostimarkkinointialustat, arviointijärjestelmät, suosituskoneet jne.

VAIMO tekee "point to point" integroinnit, eli suorat integroinnit Magenton ja muiden optimaalisten järjestelmien välillä. Pystymme myös integroimaan Magenton erilaisiin Enterprise Service Bus -järjestelmiin, esimerkiksi Microsoft Biztalkiin ja Mulesoftiin.

 


Näin verkkokauppasi pystyy esteettä noutamaan ja lähettämään tietoa useiden erilaisten kosketuspisteiden kautta omiin järjestelmiisi. Näin tietoja hallinnoidaan yhdellä järjestelmällä, mikä vähentää virheiden vaaraa merkittävästi.

VAIMOn liiketoimintajärjestelmiesi ja verkkokaupan välillä tekemät integroinnit tarkoittavat sitä, että sinä asiakkaana voit keskittyä yrityksesi johtamiseen, eikä sinun tarvitse huolehtia verkkokauppasi ja back-office järjestelmän välillä tehtävästä datan integroinnista.kokemus

Olemme käyttäneet tuhansia tunteja Magenton integroimiseen muun muassa seuraaviin alansa parhaisiin alustoihin:

lähestymistapa

Projektin innovointivaiheessa järjestelmäarkkitehti ja backend-kehittäjät arvioivat nykyiset liiketoiminta-alustasi sekä mahdolliset uudet alustat, ja suosittelevat parhaiten sopivaa integrointikehystä. 

Kehys käsittää useita erilaisia integrointeja (kosketuspisteitä), joka kaikki toteutuvat VAIMOn erityisessä integroinnin ohjaustoiminnossa, jota voidaan käyttää suoraan Magento-verkkokauppasi rajapinnasta käsin. Menetelmää käytetään ainoastaan tiedostopohjaisissa integroinnin kosketuspisteissä, eikä sitä käytetä reaaliaikaiseen integrointiin.

Integroinnin ohjaustoiminnon avulla voi määritellä erilaisia sääntöjä, kuten esimerkiksi säätää erikseen jokaisen kosketuspisteen (vuo) taajuus. Näet myös jokaisen kosketuspisteen tilan sekä viimeisen ajankohdan, jolloin kosketuspiste suoritti tehtävän onnistuneesti sekä sen, milloin kosketuspistettä (vuo) käytetään seuraavan kerran. Voit myös tarkastella ongelmallisia kosketuspisteitä perusteellisesti ja saada tietoa datavuon epäonnistumisen mahdollisista syistä.


VAIMO tarjoaa erilaisia integrointimenetelmiä (verkkopalveluun ja tiedostoon perustuvat), ja arvioimme jokaisen integroinnin erikseen ehdottaaksemme parasta lähestymistapaa. Lähestymistapa valitaan muuan maussa sellaisten avaintekijöiden perusteella kuin käytössä olevien järjestelmien viestintäprotokollat, datakoko, datataajuus jne.

Magenton muihin optimaalisiin alustoihin integroimiseen liittyvät haasteet ja tehtävän vaativuus voidaan usein aliarvioida, mikä johtaa puutteelliseen integrointiin, joka on epävakaa, epäluotettava ja vaikuttaa erityisesti kytkettyjen järjestelmien suorituskykyyn. VAIMO on ottanut opikseen muutamista vuosien aikana saamistaan arvokkaista vinkeistä ja keinoista, ja on laatinut myös muutaman oman API:n näiden haasteiden selättämiseksi. Kykenemme yksinkertaistamaan prosessia riittävästi varmistaaksemme vakaan ja luotettavan integroinnin, joka on optimoitu vähentämään suorituskykyyn kohdistuvia vaikutuksia.


Esimerkki integrointikartasta


Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä