kehitys

Lähestymistapaamme kehitystyöhön määrittää tekninen ympäristömme, tapamme johtaa projekteja sekä kehitysprosessimme.

Tekninen kehityksemme perustuu jatkuvan integroinnin konseptiin (CI) ja keskittyy automatisointiin. Näin kehittäjämme pystyvät automatisoimaan rutiinitehtävät ja samalla varmistetaan, että virheille alttiit toiminnot suoritetaan hallitusti. Ohjelmistotoimituksissa noudatamme myös jatkuvan toimituksen konseptia (continuous delivery, CD), josta on kehittymässä verkkosovellussuunnittelun paras käytäntö, ja jota useat suuryritykset, kuten Google, Netflix ja Etsy, jo käyttävät.

Jatkuvan toimituksen avulla kaikki ohjelmiston muutokset siirtyvät tuotantoympäristöön verkkokaupan toimituksen aikana. Näin kaikki ohjelmiston osien versiot tarkistetaan, ohjelmiston muutokset siirretään suoraan järjestelmän rakennusjärjestelmäämme, jossa automaattiset testaukset tehdään. 

Jokainen toimituksen vaihe pyrkii estämään rakentamisen siinä vaiheessa tapahtuvan tuotantoon siirtämisen. Ajamalla jokaisen lähdekoodin toimitusputken läpi, pidämme toteutusvaiheet kompaktina, mikä puolestaan auttaa varmistamaan projektin laadun ja löydämme myös mahdolliset ongelmat nopeasti ja helposti. 

Jatkuvan toimituksen konsepti mahdollistaa käytännössä myös tuotantoon siirtämisen sitä mukaa kuin projektissa edetään. Noudatamme kahden viikon iterointia (spurtteja), jotta muutosten testaukseen sekä selkeään muutoksista viestimiseen jää riittävästi aikaa. Käytämme seuraavia prosessien, roolien ja palvelujen yhdistelmiä asiakkaidemme projektien kehittämiseen sekä suunnitteluun.

ratkaisuarkkitehtuuri

Kaikissa toimituksesta vastaavissa tiimeissämme on järjestelmäarkkitehti, joka suunnittelee sekä ehdottaa ratkaisuja vaativimpiinkin projekteihin.


 • Magenton asiantuntija
 • Järjestelmä- ja sovellussuunnittelu
 • Luonnosten, mallien, ohjekirjojen ja prototyyppien laadinta
 • Yhteydenpito asiakkaisiin, kolmannen osapuolen toimittajiin ja muihin sidosryhmiin

  Front end (käyttöönotto)

  Frontend-kehittäjämme vastaavat suunnittelun käyttöönotosta ja frontend-kehityksestä.

  • Arkkitehtuurin käyttöönotto kaikilla uusilla sivustoilla
  • Paketista riippuen: etusivu, tuoteluettelot, tuotteet - tutustu myös muihin CMS-paketteihin ja porrastettuihin tyyliarkkeihin (CSS, cascading stylesheets)

   Backend (käyttöönotto)

   Backend-kehittäjämme toimittavat mukautettuja ratkaisuja ja vastaavat backend-kehityksestä.

   • Vastaa sivuston koodista
   • Noudattaa seuraavien tahojen määrittelemiä vaatimuksia: järjestelmäarkkitehti, tekninen johto, UX-suunnittelijat
   • Asiakaskohtaisten sovellusten kehittäminen 
   • Tietokannan kehittäminen
   • Integroinnit

   suorituskyvyn optimointi 

   Pyrimme aina tekemään sivustostamme mahdollisimman nopeita. Lyhyt latausaika on eräs tärkeimpiä käyttökokemukseen vaikuttavia seikkoja.

   • Optimaalinen Magento Full Page Cache -välimuistin hyödyntäminen
   • Tuoton ja voiton optimointi
   • CDN ja mediapalvelinten infrastruktuuri
   • Minifiointi ja tiivistys


   Tutustu suorituskyvyn optimointia koskevaan artikkeliimme 


   Integroinnit

   Backend-kehittäjämme työskentelevät yhdessä järjestelmäarkkitehtiemme kanssa ja hallitsevat perusteellisesti verkkokauppojen osa-alueiden integroimisen Magento-alustaan.

   • ERP, PIM, POS, CRM, 
   • Toimitus
   • Maksut
   • Varastonhallinta

   Lue lisää integroinneista


   Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä