yksi projektipäällikkö. yksi toimitustiimi.

Toimivat prosessit ovat toimintamme ydin ja uskomme, että vuorovaikutuksella on erittäin tärkeä merkitys projektin onnistumisessa. Tästä syystä projektin ensimmäisessä vaiheessa projektista vastaa oma projektipäällikkö ja toimitustiimi. Alkuvaiheen ja sivuston onnistuneen julkaisemisen jälkeen jatkamme sivustosi optimointia ylläpitotilassa, jonka johtamisesta vastaa asiakkuuspäällikkö.

projektivaihe

alustava prosessi

                                                 

Perehtyminen

Jos visioon, laajuuteen ja vaatimuksiin ei perehdytä viimeistä yksityiskohtaa myöten, verkkokauppaprojekti voidaan aliarvioida, mikä voi vaarantaa myös suunnitellun budjetin ja toteutusaikataulun. Perehtyminen on ensimmäinen askel kohti verkkokaupan menestystä. Kyseessä on erillinen projekti, joka ei ole sitova, ja jonka tarkoituksena on arvioida projektin toteutettavuutta. Tämän vaiheen ansiosta VAIMO voi perehtyä projektin eri osa-alueiden tuloksiin, tavoitetasoihin ja kustannuksiin.


innovointi

Jokaisen projektin alkuvaiheessa täytyy löytää yhteinen käsitys siitä, mitä projektilla halutaan saavuttaa. Tähän vaiheeseen liittyy paljon kysymyksiä. Innovointivaihe koostuu useista projektiin, sivuston ulkoasuun sekä kehittämiseen liittyvistä workshopeista. Tavoitteena on luoda yhteinen käsitys verkkokaupan vaatimuksista ja ratkaisun eri vaihtoehdoista prototyyppien avulla.


määrittely

Projektitiimimme käyttää apuna havainnointimuistiinpanoja, prototyyppejä ja ratkaisuvaihtoehtoja projektin tavoitteiden, laajuuden sekä arvioidun budjetin ja toteutustaikataulun määrittelyssä. Lopuksi laaditaan dokumentaatio, jossa esitellään palvelun käyttöönotto kehitysjonona, jotta toteutuksen laajuus, kustannusten ja aikataulun parempi havainnollistaminen sekä johtaminen voidaan varmistaa.


ulkoasun suunnittelu

Jatkamme siitä, mihin prototyypit jäivät, ja viemme päätökseen tietoarkkitehtuurin, interaktiivisen ja visuaalisen suunnittelun. Tässä vaiheessa tehdään tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa, ja korjauksia tehdään aina siihen saakka kunnes asiakas hyväksyy lopputuloksen.

Lue lisää


kehitys

Tässä vaiheessa hyödynnetään ketteryyttä, scrumia ja sprintteä täydellä teholla. Asiakkaan priorisoima kehitysjono käydään läpi useina, yleensä kahden viikon mittaisina sprintteinä. Tärkeimmät tulevan sprintin tehtävät suunnitellaan sekä priorisoidaan ennen jokaista sprinttiä. Sprinttien aikana teemme parhaamme saadaksemme kunkin sprintin tehtävien kehitystyön ja testaukset päätökseen. Kahden viikon kuluttua esittelemme sprintin tulokset ja jatkamme testausta sekä hyväksymistä valmiille työlle asetettujen kriteerien mukaisesti.

Lue lisää


valmistelu

Tässä vaiheessa asiakkaan tiimi perehtyy alustaan, suorittaa konfiguroinnit, ja tarvittava sisältö lisätään järjestelmään yhdessä asiakkaan projektitiimin ohjeistuksen kanssa. Lisäksi määritellään ja valmistellaan avainkäyttäjien polkujen testaukset, ja järjestelmää testataan jatkuvasti niiden kohtien löytämiseksi, jotka estävät siirtymisen sivuston varsinaiseen julkaisuvaiheeseen.


julkaisu

Asiakkaan tiimi pyrkii löytämään kaikki ne ongelmat, jotka estävät järjestelmän hyväksymisen, ja oma tiimimme keskittyy puolestaan ratkaisemaan nämä ongelmat mahdollisimman nopeasti. Saatuamme asiakkaalta hyväksynnän käyttäjän hyväksyntävaihetta varten, teemme lopulliset versiot ja käymme läpi julkaisun tarkastuslistan. Autamme uuden sivuston avaamisessa ja olemme apuna koko alkuvaiheen ajan ennen jatkuvaan ylläpitoon siirtymistä.


ylläpito

jatkuva prosessi


Ensimmäisen version julkaisemisen jälkeen pyritään luomaan vakaa jatkuva kehitys- ja optimointisykli. VAIMOlla tätä vaihetta kutsutaan ylläpidoksi.


arviointi & suunnittelu

Datan analysointi, käyttäjätestaukset sekä muut tiedonhankintatavat luovat perustan uusille ominaisuuksille sekä sivuston ylläpitoon liittyville tehtäville. Nämä yhdistetään suunnittelun ja kehityksen priorisoituun ja suunniteltuun kehitysjonoon yksi sprintti kerrallaan.


ulkoasun suunnittelu

Strategia- ja järjestelmäarkkitehtitiimit noudattavat verkkokaupan parasta käytäntöä visuaalista suunnittelua tai ratkaisujen suunnittelua ja UX:ää edellyttävissä vaiheissa.

kehitys

Ylläpitotilan kehitys- ja testaussyklin kesto on yleensä yksi tai kaksi sprinttiä. Keskitymme julkaisemaan pieniä määriä lyhyin väliajoin sen sijaan, että julkaisisimme suuria määriä harvemmin.

valmistelu ja julkaisu

Lopullinen testaus, valmistelu ja kaiken tähän sykliin sisältyvän julkaiseminen ennen ylläpitotilan eri vaiheiden toistamista.

TÄYDEN PALVELUN VERKKOKAUPPARATKAISUT SITOUTUNEELTA TIIMILTÄ

Olemme vuosien saatossa saavuttaneet erinomaisia tuloksia noudattamalla ketterää menetelmää verkkokauppaprojektiemme toteuttamisessa. Soveltamalla ketteryyttä monipuolisesti ja muokkaamalla projektinjohtamisprosessejamme vastaamaan asiakkaiden yksilöllisiä mieltymyksiä ja vaatimuksia varmistamme molempien osapuolten tyytyväisyyden toimitusprosessiin.

Jokaisella projektilla on työlleen omistautunut projektipäällikkö ja toimituksesta vastaava tiimi. Projektipäällikkö toimii linkkinä asiakkaan ja muiden monipuolisista alan osaajista koostuvien tiimin jäsenten välillä, johon kuuluu backend- ja frontend-kehittäjiä, QA-kehittäjiä ja järjestelmäarkkitehti. Suosimme viikoittaisia tapaamisia asiakkaidemme kanssa sekä molempien osapuolten tekemää jatkuvaa seurantaa, mutta lopullisesta yhteydenpitotavasta päättävät kuitenkin asiakas ja projektipäällikkö yhdessä.

Tavoitteenamme on ensisijaisesti luoda yksi yhteyspiste VAIMOn ja asiakkaan välille. Projektin kannalta katsottuna haluamme pystyä mukautumaan nopeasti muutoksiin, toimimaan nopeasti sekä viestimään tehokkaasti.

VAIMOn toimitustiimit toimivat yhteensä yhdeksässä eri maassa maailmanlaajuisesti, sillä uskomme paikalliseen vuorovaikutukseen ja työskentelyyn.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme aina valitsemaan sopivimman mahdollisen tiimin, joka vastaa jokaisen projektin kriteerejä parhaiten riippumatta siitä, painotetaanko valinnassa taitoja, asiantuntemusta vai maantieteellistä sijaintia.

Tarjoamme täyden palvelun verkkokaupparatkaisun, mikä tarkoittaa sitä, että toimitustiimimme ja projektipäällikkömme työskentelevät suoraan meille - emme ulkoista kehitystä, emmekä mitään muutakaan liiketoimintamme osa-aluetta. Näin varmistamme erinomaisen laadun sekä asiakastyytyväisyyden.

VAIMOlla työskennellään kahdessa vaiheessa: aloitamme alustavasta projektivaiheesta ja päätämme työn julkaisuun, jonka jälkeen siirrytään jatkuvaan ylläpitoon. Haluamme varmistaa, että verkkokauppasi kehittyy sekä parantuu jatkuvasti ja liiketoimintasi menestyy myös alustavan projektin päätyttyä. VAIMO uskoo pitkäaikaisten liikesuhteiden rakentamiseen ja asiakkaamme ovat samaa mieltä - asiakkainamme on useita mahtavia yrityksiä, joiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä jo vuodesta 2008 alkaen, ja kehitämme asiakkaidemme verkkotarjontaa edelleen ylläpitotilassa.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä